Skip to main content

Nevena Maksimović

Nevena Maksimović, rođena je u Beogradu 2000. godine. Paralelno sa Zemunskom gimnazijom, završila je i Muzičku školu „Dr Vojislav Vučković“ gde je svirala violinu. Završila je studije pedagogije na Filozofskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu. Omladinskim radom počela je aktivno da se bavi već od samog početka studija. Međuostalom, učesnik je i organizator mnogobrojnih lokalnih i međunarodnih projekata, treninga i omladinskih razmena.