Skip to main content

Anić Zoran

Anić Zoran

Obrazovanje

Osnovna muzička škola:

1982-1987. - Š.O.M.O. “Vladimir Đorđević”, Beograd

Paralelno sa osnovnom školom redovno pohađao i muzičku školu - odsek gitara i završio je pre roka sa odličnim uspehom. Škola mu dodeljuje nagradu iz Fonda “Vladimir Đorđević” kao najboljem učeniku koji je pokazao izuzetne rezultate u školovanju i doprineo afirmaciji škole svojom celokupnom izvođačkom aktivnošću i proglašavaju ga đakom generacije.

Srednja muzička škola:

1987-1991. – SMŠ “Josip Slavenski”, Beograd

Sa odličnim uspehom završio dva odseka: Vokalno-instrumentalni odsek (gitara) i Teorijski odsek. U toku školovanja zbog uspeha u nastavi, osvojenih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima, javnim nastupima, škola ga više puta nagrađuje i pohvaljuje.

Visoka škola:

1991-1996. – Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vere Ogrizović, zavšio sa uspehom 9,08 (10).

Završetkom fakulteta stekao zvanje – Diplomirani muzičar-gitarista

Postdiplomske studije

1996-2001. - Poslediplomske studije je završio 2001. Godine, na Fakultetu muzičke umetnosti, univerzitet umetnosti u Beogradu, u klasi prof. V.Ogrizović, odbranivši magistarsku tezu iz oblasti GITARA (tema pisanog rada- "J.Rodrigo – Concierto de Aranjuez – život i delo sa posebnim osvrtom na Koncert"), sa opštim uspehom 10 (deset). Time je stekao akademski naziv Magistra umetnosti.

Upisao doktorske studije na FMU u Beogradu.

Specijalizacije i stručna usavršavanja

U toku svog redovnog školovanja u Srbiji, pohađao nastavu i međunarodne majstorske seminare kod vodećih svetskih gitarista. Najznačajniji su: Alerio Dias, Roland Dyens, Manuel Barrueco, Alvaro Pierri, Roberto Aussel, David Russell, Dušan Bogdanović, Costas Cociolis, Hubert Käppel, Tomas Müler Pering, Aleksandar la Goya i dr.

Završio veliki broj seminara iz oblasti marketinga u umetnosti i komunikacija putem socijalnih mreža.

Nagrade

Osvojio je niz značajnih nagrada na domaćim (republičkim i saveznim), kao i na domaćim i inostranim medjunarodnim takmičenjima; u periodu od 1983. do 1989. godine osvojio je tri prve (od kojih dve specijalne – 100 poena) nagrade na republičkim i saveznim takmičenjima muzičkih škola i akademija, kao i I nagradu na XXXI Festivalu muzičkih škola Srbije.

Tokom devedesetih godina, osvojio je i nagradu na "Jeunesse musicale" takmičenju za gitariste, do 25 godina starosti (tada je još uvek pohadjao srednju muzičku školu), zatim I nagradu na internacionalnom takmičenju "Petar Konjović" u Beogradu, IV nagradu na internacionalnom takmičenju "Rena Bartoli" u Francuskoj, a bio je i laureat na internacionalnim takmičenjima u Volosu i Krfu – Grčka i Palma de Malorca - Španija.

Najzad, Zoran Anić je svoje, izvanredno uspešne, nastupe na medjunarodnim takmičenjima, 2002, godine krunisao i PRVIM nagradama na Guitar Art festivalu u Beogradu, kao i na internacionalnom festivalu klasične gitare u Plovdivu – Bugarska.

 • 1983. – XVI Republičko takmičenje; III nagrada
 • 1986. – XIX Republičko takmičenje; I (specijalna) nagrada
 • 1986. – XV Jugoslovenski takmičenje; II nagrada
 • 1987. – XXXI Festival muzičkih škola Srbije; I-1 nagrada
 • 1989. – XVIII Jugoslovensko takmičenje; I (specijalna) nagrada
 • 1990. – Pobednik takmičenja “Jeuness Musical” gitarista do 25 godina. Primljen u “Ansambl muzičkih talenata – Orfej”
 • 1994. – Međunarodno takmičenje “Petar Konjović”; I nagrada
 • 1995. – Concours international de guitare “René Bartoli”; IV nagrada
 • 1996-97. – Laureat međunarodnih takmičenja u Volosu i Krfu (Grčka), Palma de Malorca (Španija)
 • 2002. – III međunarodno takmičenje u okviru GitarArt Festa, I nagrada
 • 2002. – IX međunarodni konkurs Bugarska Plovdiv, I nagrada

2014. – kao osnivač i direktor International Music Festival-a „GUITAR OPEN FESTIVAL“ dobija nagradu od strane stručnog časopisa „Muzika Klasika“ za najbolji festival od regionalnog značaja za 2013.

Koncerti i javni nastupi

U toku svoje koncertne karijere koja počinje neposredno po početku bavljenja gitarom, održao je stotine solističkih i kamernih koncerata. Ranije oslovljavan kao mladi talenat, a kasnije kao zreli muzičar “virtuoznih i nadahnutih interpretacija”, ostvario je veliki broj veoma zapaženih koncerata u zemlji i inostranstvu, nastupajući u prestižnim dvoranama (Nemačka, USA, Italija, Francuska, Španija, Austrija, Portugal, Poljska, Grčka, Madjarska, Slovenija, Bugarska, Crna Gora, BiH...). Pored bogate solističke karijere ostvario je i plodnu karijeru kao kamerni muzičar nastupajući u raznim kamernim sastavima sa domaćim i inostranim muzičarima (gitara-flauta, gitara-klavir, gitara-violina, gitara-glas). Trenutno je aktivan u GUITANEON duu sa svetski poznatim bandoneonistom Aleksandrom Nikolićem i u MUĆKALICA duu sa harmonikašom Nenadom Ljubenovićem. Zapaženi su nastupi sa vodećim simfonijskim, kamernim i revijalnim orkestrima (Beogradska filharmonija, Simfonijski orkestar RTB-a, Gudači sv. Đorđa, Kamerni orkestar „Dušan Skovran", Beogradski gudački kvartet, Plovdivski simfonijski orkestar...). U nizu nastupa sa orkestrima, pored klasičnih dela napisanih za gitaru (J.Rodrig, H.V.Lobos, A.Vivaldi, M.Giuliani, M.Ponce, A.Piazzolla...) izveo je i premijerno, Bach-ov koncert za klavir u njegovoj obradi za gitaru. Pored ozbiljne bavio se i alternativnom muzikom. Snimio je veliki broj audio i video zapisa.

Pedagoški rad

 • Predavao u SMŠ “Josip Slavenski”, SMŠ “Kosta Manojlović” SMŠ “Stanković”
 • U zvanju docenta držao nastavu iz predmeta gitara, metodika nastave gitare i čitanje s lista na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u period školske 2008/09
 • Trenutno - MŠ “Dr. Vojislav Vučković” u Beogradu
 • Aktivni predavač i član žirija na mnogim poznatim međunarodnim takmičenjima i festivalima i stručnim radionicama (predavanja iz oblasti javnih nastupa, marketinga i komunikacija)
 • Pokretač i predavač na zimskoj školi gitare „WINTER GUITAR ACADEMY“
 • Pokretač i predavač na letnjoj školi gitare „ZLATAR INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY“ na Zlataru, akreditovan od strane prestižnog Evropskog Univerziteta “Miguel de Cervantes” iz Španije

Njegovi učenici su do sada osvojili niz nagrada na domaćim i medjunarodnim takmičenjima (Mihajlo Djordjević, Ilija Tošić – više PRVIH nagrada na saveznim takmičenjima, I nagrade na Interfestu u Leskovcu, I nagrade na International Music Festival GUITAR OPEN FESTIVAL u Subotici; Vladimir Savić - niz PRVIH nagrada na saveznim takmičenjima, I nagrada na Interfestu u Leskovcu; Milka Marković – I nagrada na saveznom takmičenju; Nađa Janjić – I nagrade na International Music Festival GUITAR OPEN FESTIVAL u Subotici; III nagrada na International Competition Rust (AUT), I nagrada na International Music Festival GUITAR OPEN FESTIVAL u Subotici, Luka Radovanović – II nagrade na internacionalnim takmičenjima: Gitarreverein Weimar (GER), Inernational guitar competition „Anna Amalia“, European Guitar Competition "Citta di Geniza" (ITA), The International festival of the classic guitar “Acad. Marin Goleminov” Kyustendil (BUL), Vojvodina Guitar fest, I nagrade na International Music Festival GUITAR OPEN FESTIVAL, Naissus guitar festival itd.. Laureati u njegovoj klasi su bili i Dušan Popović, Vladimir Živković, Ilija Zec i drugi kao i kamerni sastavi gitara koje je pripremao za takmičenja...), i nastupali su u okviru koncerata muzičkih škola, koncerata klase, snimali za radio i TV, a koncertirali su i u okviru svečanih koncerata medjunarodnih festivala u Srbiji i inostranstvu... Svi učenici po završenoj srednjoj školi su upisali akademije kako u inostranstvu (Nemačka – Keln, Koblenc, Švjacarska – Ženeva, USA...), tako i u Srbiji.

Jezici

Engleski – čitam, pišem, govorim

Informatička pismenost

poznavanje rada na računaru (Microsoft Office – Word, Publisher, Excel, PowerPoint..., Photo Shop...)

Članstvo

Jedan od osnivača i član U.O. Srpske asocijacije klasične gitare (SAKG)

Osnivač i član Asocijacije gitarista jugoistočne Evrope (ASEG)

Od 1995. godine član Rotaract kluba Beograd i osnivač i predsednik Rotaract kluba Beograd - Centar

Osnivač, Charter predsednik i član Rotary club-a Beograd – Centar 2003-2011

Osnivač, Charter predsednik i član Lions club-a Beograd 2013-

Osnivač i direktor Guitar Open Festival-a Subotica

Humanitarni rad

Kao član Rotary Internationala, a za doba svojih mandata kao predsedavajući ili kao jedan od odgovornih disritnih službenika (district officer) učestvao i obezbedio sredstav za mnoge humanitarne akcije u zemlji i regionu, od kojih su najznačajnije:

68.000.000 € pomoći Švajcarske bolnicama Srbije i institucijama pod jurisdikcijom Ministarstva za socijalna pitanja Republike Srbije

Sprovodjenje dva kruga vakcinacije protiv poliomelitisa (lično terensko učešće) u ugroženim delovima Evrope (Kosovo i Metohija, jug Crne Gore)

Nabavka sredstava za donaciju za izgradnju i opremanje sprata bolnice za decu obolelu od leukemije u Institutu za majku i dete u Beogradu

Obezbedjivanje stipendija za talentovane studente iz oblasti umetnosti i društvenih nauka itd.

Kao član Lions Internationala, a za doba svog mandata kao predsedavajući obezbeđuje sredstva za pomoć u školovanju i nabavku instrumenta mladom i talentovanom učeniku SMŠ „Dr. Vojislav Vučković“ Iliji Zecu, pomaže u prikupljanju sredstava za pomoć Dečijem svratištu i prikupljanju značajne količine sredstava za pomoć nastradalima u velikim poplavama.

Gitara