Skip to main content

Jelena Čerepnalković

Rođena u Beogradu 1969. godine. Završila srednju školu "Mokranjac", klavirski i teoretski odsek. Diplomirala na FMU u Beogradu opštu muzičku pedagogiju na predmetu metodika solfeđa kod profesora dr. Zore Vasiljević. Od 2001.godine radi u SMŠ "Dr.Vojislav Vučković" kao profesor solfeđa i teorije muzike.

Klavir