Skip to main content

Goran Rajković

Rođen u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu završio u M.Š. "Dr. Vojislav Vučković". Diplomirao na FMU na odseku za opštu muzičku pedagogiju. Na prvoj godini fakulteta radi u Muzičkoj školi" Vatroslav Lisinski" kao nastavnik harmonike.

Posle završenih studija 1997. godine radi u OŠ "Josif Pančić" kao nastavnik muzičke kulture gde je u radu sa mlađim horom postigao značajne rezultate (prva nagrada na opštinskom i gradskom takmičenju, a druga nagrada na republičkom). Od 1998.godine radi u muzičkoj skoli" Dr. Vojislav Vučković" kao profesor solfeđa i teorije muzike.

Harmonika