Skip to main content

Gordana Ačić

Gordana Ačić/1956/ psiholog i muzički pedagog

1972. završila klavirski odsek u MŠ ‘Stanković‘ u Beogradu.

1977 diplomirala na odseku za teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu sa temom ‘Kodaljeva metoda u nastavi solfeđa‘.

1981.diplomirala na grupi za psihologijju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom ‘Strah od javnog nastupa kod muzičara adolescenata‘.

Od 1982.stalno zaposlena kao stručni saradnik- psiholog u Srednjoj muzičkoj školi ‘ dr Vojislav Vučković‘ u Beogradu. U istoj školi radi dugi niz godina u pripremnoj nastavi klavira i solfeđa razdvojivši,programski i uzrasno, predškolsku nastavu na zabavište i pripremni razred. Uvodi psihološko testiranje na prijemnom ispitu u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi i drži stručna predavanja za Nastavničko veće škole na neke od sledećih tema:

1986. upisala poslediplomske studije na grupi za Pedagošku psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Od 1995 do 2002. radi kao saradnik na projektu Instituta za psihologiju ‘Činioci muzičke uspešnosti‘ pod vođstvom prof. dr Ksenije Radoš.

1998. sa prof. Verom Milanković osniva Pedagoški forum, stručno-naučni skup koji okuplja pedagoške radnike u umetnosti, koji prerasta u Pedagoški forum scenskih umetnosti i održava se u saradnji sa Univerzitetom umetnosti na kome aktivno učestvuje sa brojnim radovima do danas

2000. zajedno sa prof. Verom Milanković odlazi na 6. Svetsku konferenciju o muzičkoj percepciji i kogniciji / Univerzitet u Kilu, Engleska/ sa istraživačkim radom iz oblasti muzičke edukacije.

2002. ima prihvaćen rad na 7. Svetskoj konferenciji o muzičkoj percepciji i kogniciji na temu kompjuterskog ispitivanja ekspresije u klavirskom izvođenju u osnovnoj muzičkoj školi.

2003. započinje saradnju sa dnevnim listom ‘Blic‘ kao stručni saradnik- konsultant za psihološke probleme u nastavi.

2007. započinje saradnju sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu na istraživanju u izradi programa nastave muzičke kulture u specijalnim školama.

2007. učestvuje u izradi programa predškolske muzičke nastave po narudžbini Zajednice muzičkiih škola Srbije, čija je probna implementacija u toku.

2008. učestvuje na 4.Svetskoj konferenciji za interdisciplinarnu muzikologiju kao koautor rada koji predstavlja novi koncept početnog muzičkog obrazovanja u osnovnim i muzičkim školama

2012. učrstvuje kao koautor sa radovima na dve svetske konferencije u Solunu: International Society for music Education and International Conference on Music Perception and Cognition..Do sada je objavila preko trideset stručnih i naučnih radova u releveantnim časopisima i publikacijama u zemlji i inostranstvu.

Klavir