Skip to main content

Milutin Oparušić

Rođen 1976. godine u Beogradu. 

Nižu muzičku školu završio je kod prof. Dušana Kostića, dok je srednju završio kod prof. Biljane Stevanović u muzičkoj školi „Dr. Vojislav Vučković“, gudački odsek-violina . 

Studije započinje kod prof. Lasla Horvata na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i u toku studija prelazi u klasu prof. Dejana Mlađenovića na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu gde i diplomira 2003. godine u zvanju

Diplomirani muzičar – violista.

Usavršavao se na majstorskim kursevima violine i viole kod pedagoga Dejana Mihailovića, Dušice Polovine, Dejana Mlađenovića,  Yuri Tkanova.  Kao član filharmonije mladih „Borislav Pašćan” nastupao je na brojnim koncertima.

Pedagoškim radom počinje da se bavi 2006. godine kao profesor violine i viole u MŠ  Kosta Manojlović“ u Smederevu. 

Njegovi učenici su osvojili brojne nagrade na domaćim takmičenjima i završili studije viole u zemlji.

U MŠ „Dr. Vojislav Vučković“ radi od 2018. godine kao profesor kamerne muzike.