Skip to main content

Nevenka Tatić

Nevenka Tatić

Violinu učila kod prof. Mirjane Ristić, student prof. Rajka Dojčinovića, magistrirala kod prof. Dejana Mihailovića, usavršavala se kod Grigorija Žislina i na majstorskim kursevima Pavela Verljikova, Vartkesa Bojadžana.

Prva violina Beogradskog gudačkog kvarteta sa kojim je koncertrirala u Beogradu, i bivšim Jugoslovenskim republikama, Italiji, Nemačkoj i SAD. Snimila tri CD-a i ostvarila snimke za televiziju. Održala niz resitala u duu sa pijanistom Dejenom Stošićem i drugim pijanistima. Član i koncertmajstor Beogradske Sinfonijete. (Grčla, Mađarska i Kipar) Honorarni član Beogradfske filharmonije i SO RTS-a.

Njeni Učenici su osvojili brojne nagrade na domaćim i stranim takmičenjima, studiraju na visokim školama u zemlji i inostranstvu, članovi su profesionalnih orkestara.

Violina