Skip to main content

Jovana Lončarić-Krajinović

Rođena sam 1977 god. u Beogradu gde sam završila nižu i srednju muzičku školu “Dr. Vojislav Vučković” u klasi prof. Mirjane Žiravac. 1995 sam upisala Kraljevski Konzervatorijum u Hagu, Holandija. Diplomirala sam na Konzervatorijumu u Roterdamu u klasi Ljudmile Baslavskaje. U toku studija sam nastupala kao solo i kamerni izvođač na Erasmus Festivalu (Amsterdam), Festivalu Mladih (Roterdam), Festivalu Savremene Muzike (Koblenc, Nemačka).

Od 2003. živim u Beogradu gde radim kao profesor klavira u muzičkoj školi “Dr. Vojislav Vučković”.

Klavir