Skip to main content

Управа

Директор:
Раде Соро

Помоћник директора: 
Нађа Пешић

Администрација

Секретар школе: Зоран Новичић
Административни радник за кадрове: Биљана Стојановић
Рачуноводство: Ивана Радоња
Благајник: Ана Јовановић

Стручни сарадници

Психолог: Ана Протулипац
Педагог: Невена Максимовић
Марина Ковачевић, библиотекар
Радмила Славковић, библиотекар
Зорица Макевић, библиотекар

Руководиоци стручних већа

Клавирски одсек: Наташа Бежек

Гудачки одсек: Данијела Милутиновић-Ненић

Дувачки одсек: Невена Глишић-Сабо

Одсек соло певања: Невена Петковић

Одсек хармонике: Душица Луковић

Теоретски одсек: Радмила Славковић

Одсек гитаре: Зоран Анић

Синдикат школе

Радмила Славковић, председник